Ferie i Harzen
     

> www.ferie-i-harzen.dk

  
  
Udflugtsmål:

> Blocksbjerg
> Nationalpark Harz
 


 

BlocksbjergTysk - Germany - Deutsch 

I kridttiden, for 130-100 millioner år siden, var vores region dækket af ”Tethyshavet”, hvilken var kendetegnet ved mange strande. Det var et fladt hav, som lod mange områder gro til. Der opstod kæmpe arealer med brakvand og tæt skov, i bunden dækket af planter. Kæmpekontinentet ”Pangaä” brød definitivt sammen og Harzen begyndte at tage form som bjergkæde. Geologerne nævner spændingsfelter i Alperne som grund til den forskydning af pladerne i det nordtyske område, som førte til dannelsen af Harzen.

Ved den såkaldte „saksiske bjergdannelse“ skubbede jordplader vandret hen over hinanden. Herved opstod Harzens placering i nordvest-sydvest retning. Aflejringsprocesser fritlagde så det hårde granitsten og skabte således de to ”højdespringere” i Harzen, Ramberg og Blocksbjerg.

Nu har det så stået der i millioner af år, Blocksbjerg – det højeste bjerg på det nordeuropæiske fastland. Og lige så længe har det været et mysterium, omgivet af mange og sejlivede myter. Ikke så mærkeligt, da bjerget kunne ses, men ikke bestiges, af vore forfædre langt væk. Dengang var det meget svært at komme derhen p.g.a. tæt urskov. Desuden var og er Blocksbjerg et sted med ekstreme vejr- og klimaforhold. Medmindre man kunne flyve, kunne man altså ikke nå derop. Af disse grunde opstod allerede i den tidlige middelalder myten om bjerget som mødested for hekse, især ved Valborgnat. Formodentlig blev Blocksbjerg som de andre bjergtoppe i Harzen brugt som tingplads af de germanske folk.  

På Blocksbjerg hersker et klima, der svarer til en beliggenhed i Alperne i 1600-2200 meters højde. Derfor har der udviklet sig en selvstændig flora og fauna på toppen over skovgrænsen. Rundt om toppen har der dannet sig højmoser med særlig flora. Disse moser bidrog i gamle dage til at besværliggøre opstigningen til toppen betydeligt. Ikke mærkeligt, at den første dokumenterede bestigning af bjerget først følger i 1572.

Lægen fra Nordhausen Johannes Thal beskrev i sin bog for første gang floraen og skrev dermed historie. I det 17. århundrede anlagde man stier, der førte til toppen, og dermed steg antallet af besøgende enormt. I 1736 blev „Wolkenhäuschen“ bygget på toppen efter ordre fra Grev „Christian Ernst zu Wernigerode-Stolberg“. Huset var ment som beskyttelses- og opholdshus. I 1777 nåede Goethe toppen om vinteren. Det var den første af hans 3 bestigninger, og det anses for den første vinterbestigning. Da der ofte er tåge på Blocksbjerg opstår optiske effekter, som virker mystiske og benævnes ”Blocksbjerg spøgelser”. Goethe beskrev også dette fænomen og han var så inspireret af toppen, at han valgte den som skueplads for hans „Faust I”.  

Fra starten af den 19. århundrede satte et decideret „Blocksbjerg boom“ ind. Det var grunden til at man i 1800 byggede den første kro. Med offentliggørelsen af „Harzreise“ af Heinrich Heine 1826 blev „Brocken“, som det hedder på tysk, i den grad et rejsemål, der nåede ud over regionen. I 1859 brændte det gamle „Brockenhaus“ helt ned, som erstatning blev det nye hotel indviet i 1862. Det enestående alpine klima i Nordtyskland inspirerede i 1890 Professor Albert Peter fra Göttingen til at anlægge den første tyske alpehave. 9 år senere, altså i 1899, blev den smalsporede jernbane taget i drift. Det udløste en nyt boom, fra nu af var Blocksbjerg også ”opnåelig” for folk, der ikke var meget var den anstrengende gåtur. I 1935 skrev bjerget historie ud i teknik. Det lykkedes for første gang i verden at transmittere en mobil tv-udsendelse, hvilket året efter førte til bygningen af det første fjernsynstårn.

Der Brocken im Harz im Winter Der Brocken im Harz im Winter Der Brocken im Harz im Winter

Med starten af 2. verdenskrig blev den nuværende vejrstation taget i drift, desværre ikke til civilt brug. Fra 1939 til 1994 var Blocksbjerg desværre en militær bastion, hvilket førte til, at amerikanerne i april 1945 bombarderede bjerget. I 1947 blev bjerget tildelt den sovjetiske besættelsesmagt. Under den Kolde Krig var den en lyttepost og tjente overvågelses- og spionformål. Fra august 1961, hvor grænsen mellem Øst- og Vesttyskland blev lukket, var „Brocken” frem til 1990 ikke tilgængelig for civile.

Efter genforeningen blev de militære anlæg afmonteret og bjerget blev med store anstrengelser ført tilbage til udgangspunktet fra før 1961. Den 30.04.1994 forlod den sidste russiske soldat bjerget. I dag er Blocksbjerg, som ligger midt i Harzens Nationalpark, igen en turistmagnet, som det betaler sig at besøge uanset årstid.

Link til Google-Map: https://maps.google.de

>>> Gastgeber im Harz

Tilbage

Copyright by Bernd Sternal 2009
Copyright des Fotos Nr. 5 Nationalpark Harz